Busy do Niemiec

Codzienne wyjazdy
Umów wyjazd:
Pon-Pt: 730 - 2200
Sobota: 730 - 1800

 • 1 Postanowienia ogólne
 1. Niniejsza Polityka Prywatności i Polityka Plików Cookies określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych przekazanych przez Użytkowników, plików cookies a także innych technologii pojawiających się na stronie internetowej http://eko-bus.pl.
 2. W razie jakichkolwiek wątpliwości w zakresie postanowień niniejszej Polityki Prywatności i Polityki Plików cookies proszę kontaktować się z Administratorem Danych Osobowych poprzez adres e-mail: ekobus67@wp.pl
 3. Wszelkie dane osobowe podane przez Użytkownika na stronie http://eko-bus.pl nie będą w jakikolwiek sposób udostępniane ani sprzedawane osobom trzecim.
 4. Administrator Danych Osobowych zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Polityce Prywatności, a każdego Użytkownika strony internetowej obowiązuje znajomość aktualnej polityki prywatności. Przyczyną zmian mogą być: rozwój technologii internetowej, zmiany w powszechnie obowiązującym prawie czy też rozwój strony.
 • 2 Definicje
 1. Administrator – Administrator Danych Osobowych – jest właściciel firmy Firma Eko-bus Edmund Kotłowski , zarejestrowanej pod numerem NIP: 589-11-18-785 83-340 Puzdrowo 67A, pomorskie
 2. Użytkownik – każdy podmiot przebywający na stronie i korzystający z niej
 3. Strona – strona internetowa eko-bus.pl
 • 3 DANE OSOBOWE
 1. Administratorem Danych Osobowych jest Administrator.
 2. Użytkownik dobrowolnie podaje dane osobowe za pomocą formularzy znajdujących się na stronie, o których mowa poniżej w celach na jakie wskazuje dany formularz.
 3. Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie podanych danych osobowych przez Administratora.
 4. Użytkownikowi przysługuje, w każdej chwili, prawo dostępu do treści jego danych oraz możliwość ich poprawienia, sprostowania lub zażądania ograniczenia ich przetwarzania, a także do całkowitego ich usunięcia.
 5. Zgoda Użytkownika może być w każdym czasie odwołana, co skutkować będzie usunięciem danych osobowych z bazy Administratora. Użytkownik ma prawo do przenoszenia jego danych osobowych i wniesienia skargi do Prezesa UODO.
 6. Dane użytkownika nie będą przekazywane żadnego innemu podmiotowi, ani poza obszar Unii Europejskiej.
 7. Dane Użytkownika będą przechowywane przez Administratora przez czas nieokreślony.
 8. Na stronie mogą pojawiać się linki odsyłające do innych stron internetowych. Będą one otwierać się w nowym oknie przeglądarki lub w tym samym oknie. Administrator nie odpowiada za treści przekazywane przez te strony. Użytkownik zobowiązany jest do zapoznania się z polityką prywatności lub regulaminem tych stron.
 9. Dane osobowe Użytkownika są przechowywane i chronione z należytą starannością, zgodnie z wdrożonymi procedurami wewnętrznymi Administratora.
 10. Strona korzysta z protokołu SSL, dzięki któremu wszystkie dane przekazywane przez formularze są zaszyfrowane.
 11. Administrator Danych Osobowych niniejszym informuje, że nie powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych (ABI) i wykonuje samodzielnie obowiązki wynikające z ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016, poz. 922, dalej jako „UODO”).
 12. Podane przez Użytkownika dane osobowe będą wykorzystywane w celu i zakresie wynikającym z udzielonych zgód.
 13. Podstawą prawną przetwarzania danych przekazanych przez Użytkownika jest udzielona zgoda.
 • 4 FORMULARZE
 1. Administrator stosuje formularze kontaktowe, które umożliwią wysyłanie wiadomości do Administratora. Dane przetwarzane są przez Administratora zgodnie z niniejszą Polityką Prywatności i Polityką Plików Cookies w celu kontaktu z użytkownikiem.
 • 5 TECHNOLOGIE
 1. Administrator stosuje następujące technologie obserwujące działania podejmowane przez Użytkownika w ramach Strony
  1. Piksel konwersji Facebooka – w celu zarządzania reklamami na Facebook i prowadzenia działań marketingowych;
  2. Piksel konwersji AdWords – w celu zarządzania reklamami w sieci Internet;
  3. Wbudowany kod Google Analytics – w celu analizy statystyk Strony. Google Analytics korzysta z własnych plików cookies do analizowania działań i zachowań Użytkowników Strony. Pliki te służą do przechowywania informacji, np. z jakiej strony Użytkownik trafił na bieżącą Stronę, informacje te są dla nas niezbędne w celu udoskonalenia strony.
 2. W celu korzystania ze strony internetowej https://eko-bus.pl niezbędne jest posiadanie:
  1. Urządzenia z dostępem do sieci Internet;
  2. Przeglądarki internetowej umożliwiającej wyświetlanie stron internetowych.
 • 6 WYŁĄCZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI
 1. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za wykorzystanie treści zawartych na Stronie lub działania czy zaniechania podejmowane na ich podstawie.
 2. Wszystkie treści umieszczane na Stronie stanowią przedmiot praw autorskich Administratora. Administrator nie wyraża zgody na kopiowanie treści zamieszczonych na Stronie w całości lub części bez jego wyraźnej, uprzedniej zgody.
 • 7 POLITYKA PLIKÓW COOKIES
 1. Strona zbiera informacje w sposób automatyczny.
 2. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Strony i przeznaczone są do korzystania ze Strony. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
 3. Pliki cookies wykrozystywane są w celu
  1. Dostosowania zawartości strony internetowej do preferencji użytkownika, oraz optyma oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika Strony i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;
  2. tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy korzystają ze Strony, co umożliwia ulepszanie jej struktury i zawartości;
 4. W ramach Strony stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.
 5. W ramach Serwisu stosowane są następujące rodzaje plików cookies:
  1. „niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach Strony, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach Strony;
  2. pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach Strony;
  3. „wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze Strony;
  4. „funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez Użytkownika ustawień i personalizację interfejsu Użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.;
  5. „reklamowe” pliki cookies, umożliwiające dostarczanie Użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.
 6. W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika Strony. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).
 7. Administrator informuje, że ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Strony.
 8. Więcej informacji na temat plików cookies dostępnych w sekcji „Pomoc” w menu przeglądarki internetowej.

Powyższe fragmenty Polityki Plików Cookies chronione są prawami autorskimi, które przysługują IAB Polska i zostały zaczerpnięte ze strony http://wszystkoociasteczkach.pl.

Komfort podróży
Pickup Point to Door

Odbieramy osoby spod wskazanego miejsca przez naszą firmę w Polsce i dowozimy pod docelowy adres wybrany przez klienta na terenie Niemiec oraz Luksemburga. Dowozimy bezpiecznie i komfortowo w klimatyzowanych, zadbanych i czystych busach.

Bezpieczeństwo
Bezpiecznie i na czas

Posiadamy doświadczonych kierowców, którzy zadbają o Państwa bezpieczeństwo na drodze. Oferujemy przewozy busami dla osób indywidualnych jak i grup zorganizowanych. Przy zorganizowanym wyjeździe dla grup oferujemy atrakcyjne zniżki.

Przewóz Bagażu
Pickup Point to Door

Oferujemy Przewóz bagażu spod wskazanego miejsca pod adres docelowy. Przewozimy rzeczy typu Walizki, Torby podróżne oraz kartony. W celu uzyskania szczegółów czy Państwa rzeczy nadają się do przewozu prosimy o kontakt telefoniczny.

var _sscp_id = "5ebb8d5e43cbc";(function() {var s = document.createElement('script');s.type = 'text/javascript';s.src = "https://widget.contactleader.pl/f/" + _sscp_id + "/cl.js";s.async = true;document.getElementsByTagName('head')[0].appendChild(s);})();